نمایش تمام مطالبی که دارای برچسب فراخوان طراحی سردیس هستند

فراخوان طراحی تندیس شیر خدا

سازمان زیباسازی شهر تهران در راستای اهداف سازمانی، تکریم جایگاه ورزش باستانی و گرامیداشت مقام مرشدان و ورزشکاران زورخانه ای و به پاس سالها فعالیت پیشکسوت این عرصه مرشد عباس...