فراخوان طراحی

فراخوان مسابقه نقاشی COPIC 2019

فراخوان مسابقه نقاشی ۲۰۱۹ COPIC با هدف ارائه فرصتی برای به اشتراک گذاشتن آثار هنری متنوع برگزار می گردد . فراخوان مسابقه نقاشی COPIC ، که برای اولین بار در...