Categories
فراخوان کاریکاتور

اولین جشنواره ملی دانشجویی کارتون کتاب

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان با همکاری انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی و گروه ارتباط تصویری دانشگاه سمنان برگزار می کند:

موضوع:

کتاب، مطالعه و خواندن

شرایط:

دانشجویان تا پیش از زمان دانش آموختگی می توانند در جشنواره شرکت نمایند (تشخیص اصالت دانشجویی با کارت دانشجویی و مکاتبه با دانشگاه محل تحصیل خواهد بود).

هر دانشجو می تواند حداکثر 3 اثر به ارسال نماید.

اندازه آثار باید حداقل4A و حداکثر 3A با رزولوشن 300dpi باشد.

آثار ارسالی نباید قبلا منتشر شده یا در جشنواره دیگری شرکت داده شده باشد.

همراه با ارسال اثر، خلاصه ای کوتاه درباره طراح و نیز اشاره ای کوتاه به اصل طرح همراه با شماره تلفن و نشانی كامل به دبیرخانه ارسال گردد (حداکثر 300 کلمه).

جوایز:

نفر اول: 8 میلیون ریال

نفر دوم: 5 میلیون ریال

نفر سوم: 3 میلیون ریال

مهلت ارسال آثار:

30 شهریور 1398

برای ارسال آثار اینجا را کلیک کنید.

شماره تماس دبیرخانه: 31535134-023

Categories
فراخوان داستان

فراخوان هفتمین دوسالانه داستان کوتاه نارنج

در متن فراخوان دوسالانه داستان کوتاه نارنج آمده است:

همیشه قصه از جایی می‌آید؛ از درون زندگی و دل مردمان دیاری. قصه‌ای تکرارنشدنی از هستی که فاصله‌ی بین آغاز و پایانش با کلمه‌ها پر می‌شود. می‌خواهیم شما را به دیار قصه‌ها دعوت کنیم؛ به شهر نارنج که بوی بهارش، کل شهر را فرا می‌گیرد و هنگام به ثمر نشستن شکوفه‌های نارنج، گوی‌های نارنجی رنگ خوشبویی از گوش درختان آویز می‌شود. می‌خواهیم سفیر واژه‌ها شوید و ره‌سپار این شهر. عطر بهارنارنج را در دل داستانتان بریزید و همزﻣﺎﻥ ﺑﺎ چهاردهمین ﺳﺎﻝ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺭﺍﻥ در هفتمین دوسالانه داستان کوتاه نارنج که به همت انجمن اهل قلم، مؤسسه‌ی فرهنگی هنری نارنج و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﺎﺭﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻓﺎﺭﺱ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ﺟﻬﺮﻡ ﻣیسر ﺷﺪه است شرکت کنید.

به هر ﺷﯿﻮﻩ‌ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ‌ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭﻣﺎﻩ به ایمیل جشنواره بفرستید ﯾﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺛﺮ در پایگاه ﺭﺳﻤﯽ دوسالانه داستان کوتاه نارنج اقدام کنید.

ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﺛﺎﺭ:

ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ: سی و یکم شهریورماه نود و هشت (ﺍﯾﻦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.)
ﻣﻮﺿﻮﻉ دوسالانه‌ی داستان کوتاه نارنج: ﺁﺯﺍﺩ
ﻫﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺩﻭ ﺍﺛﺮ ﺑﻪ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪﯼ دوسالانه داستان کوتاه نارنج ﺍﺭﺳﺎﻝ کند.
ﺣﺠﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ چهار ﻫﺰﺍﺭ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ پیش‌تر ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩﺍﯼ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﯾﺎ ﺩﺭ ﮐﺘﺐ، ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
آثار می‌بایست با فونت B Nazanin، اندازه‌ی ۱۴ با ذکر مشخصات کامل و خلاصه‌ای از بیوگرافی نویسنده در فایلی جداگانه به نشانی dastannaranj@gmail.com و یا در قسمت ارسال اثر سایت رسمی جشنواره به آدرس www.dastannaranj.ir ارسال شود.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺧﻮد، ﺭﻭﯼ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪﺍﯼ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.
داستان‌ها حتماً باید به صورت فایل word ارسال شوند.
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻧﺠﻤﻦ، ﮔﺮﻭﻩ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺗﺮ، ﻧﺎﻡ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ در فایل مشخصات ﺫﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ‌ﯼ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩﯼ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪﯼ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺗﺮ، ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﺟﺎﯾﺰﻩﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﺍﻫﺪﺍﺀ ﻣﯽشود.
ﺑﻪ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺗﻘﺪﯾﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
داوران اولیه و نهایی در روز اختتامیه معرفی خواهند شد.
حضور برگزیدگان برای دریافت جایزه نقدی در روز اختتامیه الزامی است. (در موارد بسیار خاص معرفی نماینده کفایت می‌کند)
آثارمنتخب درکتاب جشنواره چاپ خواهد شد.


ارتباطات:

تلفن دبیرخانه: ۰۹۳۶۴۷۶۷۱۴۰
رسانه‌های رسمی دوسالانه داستان کوتاه نارنج : Www.dastannaranj.ir
dastannaranj@gmail.com
https://telegram.me/radionaranjh
ttps://www.instagram.com/dastan.naranjh
ttps://twitter.com/naranjnews

Categories
فراخوان داستان

فراخوان نخستین دوره‌ی جشنواره‌ی داستانی فسون

بنویس، زیرا با نوشتن سهم بیشتر از خودت خواهی داشت.

داستان‌ها قدرت جادوگری دارند. نیروی پنهانی در داستان‌ها نهفته است که تا اعماق قلب و اندیشه آدمی نفوذ می‌کند. داستان‌ها تصاویر و لحظاتی فراموش نشدنی خلق می‌کنند و مثل دوربینی شگفت‌انگیز زندگی را با همه‌ی رنگ و بوی و طعم و درد و شادهایش ثبت می‌‌کنند.

جشنواره‌ی داستانی فسون در پی آن است که جادوی داستان‌گویی را در میان فارسی زبانان جهان گسترش دهد. زیرا بر این گمان هستیم که هنر داستان‌گویی نشانه‌ای گویا از رشد فرهنگی هر ملتی ست و داستان‌ها می‌توانند از ما آدمیان هوشیارتری بسازند. مردمانی که داستان می‌گویند و می‌خوانند و می‌شنوند درک بهتری از خود و دیگران و جهان دارند، کمتر حرف‌ها و درد‌های نگفته در گلوی شان گره می‌خورد و جان روشن و آرام تری می‌یابند. ما بر این باوریم که هنر داستان گویی می‌تواند از ما آدمیان تواناتر و از این جهان جای بهتری برای زندگی بسازد. و تاریخ به خوبی نشان می‌دهد: مردمانی در گذر زمان باقی مانده اند که نه ثروت و ارتش‌های بزرگ، بلکه داستان گویان بهتری داشته‌اند.

جشنواره‌ی داستانی فسون چند ویژگی جالب و کمیاب دارد:

نخست آن که آثار برگزیده‌‌ی شما در طول برگزاری جشنواره، تحلیل و بررسی می‌شوند و شرکت کنندگان می‌توانند به طور رایگان از نظرات کارشناسی درباره‌ی آثار خود نیز بهرمند شوند و نقاط قوت و ضعف داستان خود را ببینند. به عبارت دیگر این مسابقه می‌تواند برای علاقمندان داستان نویسی جنبه‌ی کارگاهی آموزشی هم داشته باشد.

ویژگی منحصر به فرد دوم جشنواره‌ی فسون آن است که شرکت کنندگان می توانند در کنار ارسال متن داستان، اثر خود را خوانده و فایل صوتی آن را نیز ارسال کنند که در صورت برخوردار بودن از کیفیت مطلوب، می‌توان متن و نسخه ی صوتی داستان را کنار هم در مجله ی الکترونیک بیدار و کانال رادیو ایرانمهر منتشر کرد. زیرا هدف نهایی ما داستان نوشتن، خواندن و شنیدن است.

سومین ویژگی این جشنواره آن است که شما می‌توانید هم زمان با داستان کوتاه و داستانک در مسابقه‌ی فسون شرکت کنید. زیرا نوشتن یک داستان کوتاه کامل ممکن است برای بسیاری از علاقمندان دشوار باشد، ولی نوشتن داستانک بیشتر تیزبینی و هوشیاری و خلاقیت می‌خواهد. بنابراین ما نه فقط به هنر نوشتن بلکه به نگاه و دریافت‌های هوشمندانه و زیبای شما نیز جایزه می‌دهیم.
به طول خلاصه در جشنواره‌ی فسون می‌توانید هم داستان هایی را بخوانید و هم بشنوید و هم از تحلیل و بررسی آن آگاه شوید.

نکات مهم برای شرکت در مسابقه ی داستان نویسی فسون:

یک: داستان های باید به زبان فارسی نوشته شده باشند.

دو : حجم آثار نباید کمتر از دویست و پنجاه کلمه و بیشتر از چهار هزار کلمه باشد. داستان خود را در فایل متنی یا ورد بفرستید.

سه: متن‌های ارسال باید دارای ویژگی ها و عناصر داستان باشند یعنی دارای روایت، شخصیت و فضا سازی باشند.

چهار: آثار ارسال نباید پیش تر منتشر شده و یا در مسابقه‌ی دیگری شرکت داده شده باشند. هر شرکت کننده می‌تواند با حداکثر سه اثر در این جشنواره شرکت کند.

پنج: آثار حتما به صورت فایل وورد به ایمیل مجله‌ی بیدار یا نشانی تلگرام آن ارسال شوند . ذکر نام نویسنده و شماره تماس یا نشانی تلگرام ضروری ست.

شش: موضوع و فضای داستان‌های ارسال شده باید به نوعی مربوط به ایران باشد. یعنی فضا و مکان و ماجرای داستان در ایران باشد یا زندگی ایرانیان را در هر گوشه از جهان نشان دهد.

هفت: فرستادن آثار به این جشنواره به معنای اجازه‌ی نویسنده برای انتشار داستانش در «مجله‌ی الکترونیک بیدار» و «کانال رادیو ایرانمهر» است.

زمان و شکل برگزای جشنواره فسون:

شما تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۸ فرصت دارید آثار خود را به دبیرخانه‌ی جشنواره‌ی فسون بفرستید. ولی توصیه می‌کنیم ارسال آثار خود را به روز‌های آخر موکول نکنید زیرا هر چه زودتر کارهای شما به دست ما برسد فرصت و امکان بیشتری برای تحلیل و بررسی آن وجود دارد و شانس بیشتری برای دریافت نظرات تخصصی را خواهید داشت.

جشنواره‌ی فسون در حال حاضر به صورت اینترنتی و در فضای مجازی برگزار می‌شود. آثار ارسالی در فضای مجازی منتشر شده و آیین پایانی جشنواره و اعلام برندگان نیز در مجله‌ی اینترنتی بیدار و رادیو ایرانمهر اجرا خواهد شد.

شما می‌توانید آثار خود را به این نشانی ایمیل کنید: nameh@bidarnameh.com

یا به این نشانی در تلگرام بفرستید: bidarmag@

جایزه و قدردانی

نخستین دوره جشنواره‌ی داستانی فسون سه برنده خواهد داشت که هیئت داوران از میان برگزیدگان اولیه آن‌ها را انتخاب خواهند کرد.

به برنده نخست یک میلیون تومان، برنده دوم هفتصد هزار تومان و برنده ی سوم پانصد هزار تومان تقدیم می‌کنیم. همچنین هدایایی به بهترین اجراهای صوتی داستان تقدیم خواهد شد. در کنار آن تلاش می‌شود زمینه ی معرفی آثار برگزیده‌ی جشنواره به شکلی شایسته صورت گیرد و در صورت امکان مجموعه‌ی آثار با اجازه‌ی پدیدآورندگان به صورت کتاب منتشر شود.

نخستین دوره‌ی جشنواره‌ی داستانی فسون را بنیاد فرهنگی و مجله ی الکترونیک بیدار و کانال رادیو ایرانمهر برگزار می‌کنند. سایت بیدار و کانال رادیو ایرانمهر در تلگرام و دیگه شبکه‌های اجتماعی تنها مرجع رسمی این جشنواره است.

این سخن ماست: بیداریم که ببینیم، بشناسیم و بنویسیم و بمانیم.

Categories
فراخوان داستان

فراخوان پنجمین دوره جشنواره ادبی خاتم

جشنواره داستان کوتاه خاتم همزمان با ایام ماه مبارک شعبان اردیبهشت ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

شرایط شرکت در پنجمین جشنواره خاتم

– موضوع داستان با الهام از ویژگی‌های شخصیتی و سیره حضرت رسول اکرم (ص) با توجه به نیازهای مخاطب و شرایط امروز جهان و مستند به اسناد و روایات معتبر باشد.
– حجم آثار ارسالی حداکثر ۵۰۰۰ کلمه باشد.
– تألیف و ارسال آثار برای همه گروه‌های سنی، پیروان همه ادیان و مذاهب و به زبان‌های مختلف آزاد است.
– آثاری که تنها از طریق پست و یا از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره در فرمت‌های doc، docx، و pdf به همراه نشانی دقیق پستی و الکترونیک، شماره تلفن ثابت و همراه و شرح حال کوتاهی از نویسنده ارسال شود به بخش مسابقه راه می‌یابند.
– آثاری به مسابقه راه می‌یابند که قبلاً منتشر نشده و یا در سایر مسابقات ارائه نشده باشند.
– آثار ارسالی عودت داده نخواهد شد.

تقویم اجرایی جشنواره

مهلت ارسال آثار 1398/10/30
– آیین اختتامیه و تقدیم جوایز همزمان با ایام ماه مبارک شعبان اردیبهشت ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

اطلاعات تکمیلی شامل برخی محورهای موضوعی داستان، معرفی تعدادی از منابع معتبر و سایر شرایط را در پایگاه اینترنتی جشنواره ببینید.

جوایز

نویسندگان سه اثر برتر در هر یک از دو حوزه «کودک و نوجوان» و «بزرگسال» به ترتیب ذیل اهدا می‌شود:
– نفر اول ۱۰۰ میلیون ریال به همراه دیپلم افتخار
– نفر دوم ۷۰ میلیون ریال به همراه دیپلم افتخار
– نفر سوم ۵۰ میلیون ریال به همراه دیپلم افتخار
– نفر چهارم تا ششم ۵ میلیون ریال به همراه لوح تقدیر
– جایزه ویژه هیأت داوران ۵۰ میلیون ریال به همراه لوح تقدیر

دبیرخانه جشنواره خاتم

شماره تماس: ۰۲۱۲۲۹۴۱۸۰۷ – ۰۲۱۲۲۹۳۶۱۴۰ داخلی ۱۱۵
نشانی پایگاه: www.jashnvarehkhatam.com یا www.khatamfestival.com
شانی دفتر نشر فرهنگ اسلامی: تهران، میدان هروی- خیابان شهید وفامنش- خیابان آزادی- خیابان شهید افتخاریان- کوچه مریم- شماره ۲۳ ، کدپستی: ۱۶۶۹۷۴۷۴۱۴

Categories
فراخوان داستان

هیجدهمین فراخوان جایزه ادبی صادق هدایت

هجدهمین دوره این مسابقه توسط دفتر هدایت برگزار می‌شود. شرایط شرکت در این رقابت ادبی به شرح زیر است.