Categories
فراخوان عکس و فیلم

فراخوان دومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران

انجمن سینمای جوانان ایران فراخوان دومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران را منتشر کرد.


«همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران» در گام نخست خود تلاش نمود تا با رویکردی عمومی و محورهای موضوعی فراگیر در عرصۀ فیلم کوتاه، گسترۀ وسیعی از آنچه در تکنیک و هنر روز این جریان می‌گذرد را از نظر گذرانده و فرصتی فراهم آورد تا پژوهشگران داخلی و خارجی، یافته‌های نظری خود را به گوش دیگر علاقه‌مندان برسانند. این رویداد اما در گام دوم خود با نگاهی نسبتا تخصصی‌تر تلاش دارد تا بسته به نیاز روز جامعه و در حد توان خود در رابطه با وجوهی خاص از این منشور به نتایجی مستند و قابل ارائه در عرصۀ ملی دست یابد.
برقراری بستری مناسب برای تبادلات علمی- پژوهشی میان دانشجویان، اساتید و متخصصین حوزۀ فیلم کوتاه یکی دیگر از اهداف «دومین همایش مطالعات فیلم کوتاه» است. آرمانی که با اندیشۀ حمایتی از جوانان و پژوهشگران نام ناآشنای این جریان شکل گرفته است تا فرصتی برابر ایجاد کند برای همۀ آن‌ها که اندیشه‌های بکر و نگاهی تازه به هستی هنر دارند و نیز آنان که جویای نقد، بررسی و به چالش کشیدن ایده‌های نوین هستند؛ تا از این مسیر فرصتی فراهم آورده شود در تبدیل پتانسیل‌های بالقوه به نیروهای بالفعل.

محور اصلی همایش: روایت در فیلم کوتاه

روایت‌شناسی یکی از زمینه‌های مطالعاتی فعال در حوزه‌های علوم انسانی و هنر است. امروزه ابعاد این حوزه مطالعاتی تا آنجا گسترده شده که مواجهه نخستین با هر متنی بدون درنظر گرفتن شیوه‌های بروز روایت و تحلیل اولیه آن از منظر روایت‌شناسی امکان‌ناپذیر است. این نکته سبب شده تحولات این شاخه از مطالعات بسیار سریع و رو به رشد باشد. سینما و فیلم کوتاه نیز از این امر جدا نیست. روایت‌های سینمایی با توجه به تحولات شناختی ذهن انسان و تغییر ابزار سینما در زبان و بیان همواره مورد مطالعه مناسبی برای روایت‌شناسان به شمار آمده است. از سوی دیگر، همین زمینه مطالعاتی، دریچه و پیوند سینما با سایر زمینه‌های مطالعاتی در علوم انسانی و تجربی را نیز استحکام بیشتری بخشیده است. از همین رو برای کشف پتانسیل‌های موجود در جریان فیلم کوتاه ایران و جهان تصمیم بر این شد تا دومین دوره «همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران» به این مهم اختصاص یابد. پژوهشگران می‌توانند ذیل عناوین مطرح شده در این حوزه مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

ساختارشناسی روایت در فیلم کوتاه
روایت‌شناسی نئوفرمالیستی در فیلم کوتاه
اقتباس در فیلم کوتاه
روایت‌شناسی پساساختگرا و فیلم کوتاه
پژوهش برای فیلم کوتاه
روایت‌شناسی در فیلم کوتاه تجربی

 

بخش‌ها:

دومین همایش ملی مطالعات فیلم کوتاه تهران در بخش‌های ذیل پذیرش مقاله خواهد داشت:

مقالات پژوهشی (که حاصل پژوهش نویسنده/ نویسندگان بوده و مطابق با شیوه نامه اعلام شده از سوی دبیرخانه همایش به نگارش درآمده باشد) .این مقالات می‌تواند مستخرج از پایان‌نامه‌ها همراه با درج نام استاد راهنما به عنوان نویسنده دوم باشد.
مقالات ترویجی
جستارهای آزاد
ترجمه (مترجم باید در این بخش اصل مقاله را نیز ضمیمه ترجمه خود نماید)

توجه: هیچیک از این مقالات نباید پیش از این در نشریه ای منتشر شده و یا در کنفرانسی ارائه شده باشد.

داوری و جوایز:

کلیۀ مقالات پژوهشی دریافت شده توسط کمیتۀ علمی همایش، بررسی و داوری می‌گردند و از میان آن‌ها تعدادی جهت ارائه در صحن همایش انتخاب می‌گردند. همچنین به سه مقالۀ منتخب، جوایزی تعلق خواهد گرفت:

نفر اول: هفت میلیون تومان – نفر دوم: پنج میلیون تومان و نفر سوم: سه میلیون تومان.

از شکل های دیگر مقالات ارسالی تعدادی، بنابه نظر هیات داوران در کتاب همایش به چاپ رسیده و در سایت انجمن مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

گاه‌شمار همایش:

اعلام فراخوان: بیستم و هفتم مرداد ۹۸

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: اول آبان ماه ۹۸

اعلام چکیده مقالات پذیرش شده: نوزدهم آبان ماه

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: پانزدهم دی ماه ۹۸

اعلام مقالات پذیرش شده برای ارائه: بیست و ششم بهمن ماه ۹۸

زمان برگزاری همایش: دوازدهم اسفند ماه ۹۸

 

نکات کلیدی:

ثبت‌نام در همایش از طریق مراحل زیر صورت می‌گیرد:

۱- مراجعه به سایتwww.iycs.ir ،

۲- تکمیل فرم تقاضای شرکت در همایش،

۳- دریافت کد رهگیری مربوط

۴- آپلود چکیده و یا مقاله کامل (توجه: هر اثر باید به صورت جداگانه در سایت ثبت شود) .

کلیۀ مسئولیت‌های حقوقی مرتبط با مقالۀ ارائه شده در همایش بر عهدۀ نویسنده است.

اطلاعات بیشترفرم و تماس با دبیرخانۀ همایش:

سایت: http://www.iycs.ir

تلفن: ۸۶۰۸۷۶۰۳- ۸۶۰۸۴۸۵۱