درباره ما

وبسایت فراخوان فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ شروع کرده و تاکنون به عنوان مرجع قابل اعتماد انتشار فراخوان ها با نهادهای دولتی و خصوصی بسیاری همکاری کرده است. تلاش این مجموعه همواره انتشار فراخوانهایی بوده که دارای اصالت می باشند.

ما اطلاعات قابل انتشار را از طریق دبیرخانه جشنواره ها و منابع خبری قابل اعتماد دریافت می کنیم با اینحال تضمین درست بودن محتوای فراخوانها بر عهده شرکت کنندگان است.