نمایش تمام مطالبی که دارای برچسب نخستین جشنواره ملی عکس مهرستان هستند

نخستین جشنواره ملی عکس مهرستان

فراخوان نخستین جشنواره ملی عکس مهرستان منتشر شد. دربارۀ جشنوارهنوجوانى یکی از دوره‌هاى مهم و حساس زندگى انسان به‌شمار مى‌رود؛ دوره‌ای که فرد با نقش‌ها و مسئولیت‌های جدید در خانواده...