نمایش تمام مطالبی که دارای برچسب فراخوان نقاشی هستند

فراخوان مسابقه نقاشی COPIC 2019

فراخوان مسابقه نقاشی ۲۰۱۹ COPIC با هدف ارائه فرصتی برای به اشتراک گذاشتن آثار هنری متنوع برگزار می گردد . فراخوان مسابقه نقاشی COPIC ، که برای اولین بار در...