نمایش تمام مطالبی که دارای برچسب فراخوان داستان هستند

نخستین دوره جایزه ناداستان پیرسوک

اولین دوره جایزه “ناداستان پیرسوک” با عنوان “شهر من کو” توسط مجموعه فرهنگی هنری پیرسوک شیراز برگزار می‌شود. مجموعه فرهنگی هنری پیرسوک شیراز اولین دوره جایزه ادبی ناداستان خود را...